środa, 25 maja 2016

Projekotwanie plotki z Winylu na plot i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu gminie nie licząc kilku wypadków.

Projekotwanie plotki z Winylu na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do urzędu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Sztachetki z plastiku na plot i bramę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z plastyku na plot i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji oraz planowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak planowane ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane balustrady z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz